Tokyo Metropolitan University

Stock List of Drosophila melanogaster

[November 2001]


Wild Type Chromosome 1 Chromosome 2 Chromosome 3 Chromosome 4 Multichromosomal